Freiheitliche Partei Österreichs - Oostenrijk


 

         

 

De vrijheid, veiligheid, vrede en welvaart van Oostenrijk en zijn mensen zijn de richtlijnen en de referentiepunten van onze acties als een sociale, meritocratische en patriottische Oostenrijkse politieke macht. Onze wortels in de rijke geschiedenis en tradities van ons land zijn onlosmakelijk verbonden met de verantwoordelijkheid om een actieve rol te spelen in het vormen van de toekomst voor de volgende generaties. We zetten ons in voor ons vaderland Oostenrijk als deel van de Duitssprekende taal- en cultuurgemeenschap, voor de inheemse bevolkingsgroepen van ons land en voor een Europa van vrije volkeren en vaderlanden. We zetten ons in voor de vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu en de gemeenschap, voor de democratie, voor de vrijheid en de rechtsstaat, voor de beginselen van de markteconomie en voor sociale rechtvaardigheid. We zetten ons in voor het zelfbeschikkingsrecht van Oostenrijk en voor het behoud en de bescherming van onze visie op de mens en de maatschappij die in onze tradities en geschiedenis gegroeid is.

FPÖ EU-website: https://www.fpoe.eu/

FPÖ AT-website: https://www.fpoe.at/


Roman HAIDER
Freiheitliche Partei Österreichs - Oostenrijk
(*13th of April 1967 in Grieskirchen)

       

FPÖ

 • Lid van het Europees Parlement sinds 2019
 • Lid van de commissie Internationale Handel (INTA)
 • Lid van de delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië (DSCA)
 • Plaatsvervanger en coördinator in de commissie Vervoer en Toerisme (TRAN)
 • Plaatsvervanger in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET)

Georg MAYER
Freiheitliche Partei Österreichs - Oostenrijk

         

(van Feldbach, Stiermarken)

FPÖ

 • Lid van het Europees Parlement sinds 2014
 • Lid van de commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE)
 • Lid van de delegatie voor de betrekkingen met Iran (D-IR)
 • Lid van de delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (DLAT)
 • Plaatsvervanger in de commissie Vervoer en Toerisme (TRAN)

Harald VILIMSKY
Freiheitliche Partei Österreichs - Oostenrijk

         

(*22 juli 1966 in Wenen)

Hoofd van de FPÖ-delegatie in het Europees Parlement sinds 2014

 • Lid van de commissie Buitenlandse Zaken (AFET)
 • Lid van de delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten (D-US)
 • Plaatsvervanger in de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken