Boodschap van de voorzitter

Beste lezer,

Welkom op de website van fractie Identiteit en Democratie (ID) van het Europees Parlement.

De fractie ID heeft leden uit zeven verschillende lidstaten, van noord tot zuid en van oost tot west. De fractie verdedigt de soevereiniteit en identiteit van onze Europese naties en volken. Ze wil dat de Europese samenwerking gebaseerd is op vrije en soevereine staten, met meer democratie, transparantie en aansprakelijkheid. De fractie biedt oplossingen om het immigratieprobleem terug onder controle te krijgen.

De fractie Identiteit en Democratie verzet zich actief tegen de huidige trend van een bureaucratisch geleide Europese superstaat. Daarom proberen de traditionele partijen in het Europees Parlement ons op allerlei manieren te muilkorven.

Gelukkig zijn we niet alleen. In heel Europa krijgen de standpunten van de ID-fractie steeds meer volgers. Bedankt voor uw steun en blijf ons volgen op deze pagina of op sociale media!

 

Marco Zanni,
Voorzitter van de fractie Identiteit en Democratie